WellCareMedicalCentre.com

Trombofilie


k trombofílií je definována jako sklon k nadměrnému srážení krve, s predispozice k trombóze a embolie, jak tepny a žíly, v mladém věku (pod 45 let).
liší se v získané formy (těžká ledvin a selhání jater, použití antikoncepčních pilulek, těhotenství, současnou přítomností nádorů nebo poruch imunitního systému, jako je například SLE, Sjogrenův, sklerodermie) a vrozených forem (nedostatkem proteinu C, proteinu s, APC rezistence, antitrombin III, hyperhomocysteinémie).
Statisticky frekvence je vzácné pro některé formy (antitrombin III: 1/25000), ale velmi často pro další (5-7% italské populace je pozitivní, například pro APC rezistence)
v případě, že hluboké žilní trombózy nebo trombotického onemocnění. tepny, které dochází ve věku do 40 let, a to zejména v přítomnosti známosti (potraty v druhém a třetím trimestru, mrtvice, hluboká žilní trombóza a opakující se atypická), jsou povinni rozšířit analýzu a diagnostické testy pro trombofílií.
Pro ve většině případů stačí jednoduchý krevní test, kterým je diagnostika velmi snadná. V pozitivních případů by měla být tato analýza rozšířila svůj záběr příbuzným.
Terapie se hraje hlavně na prevenci trombotických příhod s vhodnými léky a principy. V některých případech, jako v iperomocisteinemie, léčba je často rozhodující a zruší rizika.

Top
Viz Též