WellCareMedicalCentre.com

Primární a sekundární Koktavost

a hovořit koktání primární , když je stejný se projevuje způsobem zdánlivým a přechodné, typické pro dětství, sestávající z fyziologických a normálních disfluencies a občasným váhání a počáteční slabičných opakování, jejichž řešení je spontánní v asi 65% případů dětí ve věku školka, a nepřímého zásahu dává pozitivní výsledky ve většině případů
a jiný je typickým příznakem dospívání a stará:. tlačítka Koktavost střední , ve svém „pokročilé fázi“, a „chronické“. Pestrou symptomatologií a osobní rysy a psychologické klimatizace, jeho rehabilitace zabírá pacienta a specialista na slovní procesu ověřování a „logoterapico dynamický kontejnment“ Úzkost vnitřní a relační.

Viz Též